Scania Irizar

  • nov. 2010.a.
  • EURO 5,
  • 60 kohta,
  • kõik istmed varustatud turvarihmadega,
  • reguleeritavad kõrvale ja taha,
  • 3 LED-monitori,
  • kohtvalgustid,
  • konditsioneer jne.

Rendihind kalkuleeritakse igale reisile vastavalt marsruudile ja läbitud kilomeetritele.

Tellimuse esitamine ja selle eest tasumine.

1. Tellimus muutub vedajale siduvaks, kui tellija on tasunud broneerimistasu 25% väljastatud arve alusel.
2. Edasine maksegraafik lepitakse tellijaga kokku aga lõppsumma peab olema tasutud hiljemalt 30 päeva enne reisi.

TELLIMUSE MUUTMISE VŌI TÜHISTAMISE TINGIMUSED.

1. Arve tasumata jätmisel arvel näidatud kuupäevaks on tellimuse täitjal ōigus bussi kliendi käsutusse mitte anda.
2. Kōik tellimusega seotud täpsustused ja muudatused esitada tellimuse täitjale hiljemalt 5 päeva enne planeeritud veoteenuse osutamist.
3. Tellimuse tühistamise puhul on tellimuse täitjal ōigus nōuda tellijalt kahjutasu alljärgnevalt:
a) 25 % tellimuse maksumusest, kui tellimuse tühistamine toimub 31 päeva enne planeeritud veoteenuse osutamist.
b) 50% tellimuse maksumusest, kui tellimuse tühistamine toimub 7-30 päeva enne planeeritud veoteenuse osutamist.
c) 100 % tellimuse maksumusest, kui tellimuse tühistamine toimub kuni 6 päev enne planeeritud veoteenuse osutamist vōi kui tellimuse tühistamine toimub planeeritud veoteenuse osutamise päeval.

BUSSI TELLIMINE TOIMUB TELLIMISANKEEDI ALUSEL, KUS PALUME ÄRA TÄITA TÜHJAD VÄLJAD!
VABA BUSSI OLEMASOLUL KINNITATAKSE TEIE TELLIMUS KIRJALIKULT.

HIND VŌIB MUUTUDA SEOSES UUTE MAKSUDE KEHTESTAMISEGA VŌI KÜTUSE HINNA TÕUSUGA (kui tellitakse buss koos meiepoolse kütusega).

Saada päring siit!
reCAPTCHA is required.